Lek. dent. Sebastian Pawelec

_
Stomatologia max-dentLek. dent. Sebastian Pawelec – chirurgia stomatologiczna.
Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2012).
W trakcie trwania studiów aktywny członek Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii – uczestnik zjazdów oraz konferencji.
Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej.
Ponadto uczestnik licznych kursów specjalistycznych i konferencji z innych dziedzin stomatologii.
Główne obszary zainteresowań to endodoncja, periodontologia i chirurgia stomatologiczna.
_
Rejestracja: gabinet Katowice.
_
Opinie pacjentów: w przygotowaniu.